Tem từ cứng Foxcom HP02 (Loại tốt)

1.400(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hình dạng: hình chữ nhật kèm đinh ghim
Màu sắc: Đen
Tác dụng: gắn vào quần áo chống trộm cắp mang ra khỏi cửa hàng.
Kích thước: 52 x 48 mm
Tần số từ: Bắt sóng mạnh, nhạy

Số lượng