Tem từ cứng HP05

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hình dạng: Tem cứng kèm dây
Màu sắc: trắng
Kích thước: 55*23mm