Tem từ dây Foxcom T2

7.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kích thước: Ø52mm (Sữa 400gram & 900gram)
Tần số hoạt động: 8.2MHz
Khoảng cách tối ưu 1.10m-2.2m

Số lượng