Tem từ dây Foxcom L3

950(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Có lỗ đầu cuối dây
Chiều dài: 170mm
Số lượng: 100c/túi
Nhà sản xuất: Foxcom
Xuất xứ: Taiwan

Số lượng