Tem từ mềm Foxcom HS02

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kích thước của tem từ mềm: 4x4cm
Kiểu dáng tem từ : tem vuông – tem tròn, cuộn 1000 cái.
Mầu sắc tem: tem có mã vạch và tem không có mã vạch.