Tem từ cứng HP02k

1.350(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hình dạng: hình chữ nhật kèm đinh ghim
Màu sắc: Đen
Tác dụng: gắn vào quần áo chống trộm cắp mang ra khỏi cửa hàng.
Kích thước: 52 x 48 mm
Tần số từ: Bắt sóng mạnh, nhạy

Cho phép đặt hàng trước

Số lượng