Tem từ bảo vệ chai lọ Foxcom T5S

35.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Nhiệt độ lưu trữ: 0-40ºC.

– Độ ẩm: Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm 20-85%.

– Băng tần: RF 8.2MHz.

Số lượng