Tem từ cứng HP03

1.980(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Màu sắc: Trắng
Tác dụng: gắn vào quần áo chống trộm cắp mang ra khỏi cửa hàng.
Kích thước: 40x30x20mm
Tần số từ: Bắt sóng mạnh, nhạy

Số lượng