Tem từ bảo vệ chai lọ Foxcom T5

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)