Máy Đếm Tiền Xiudun 9500 -Phát hiện tiền siêu giả

Brand:Xiudun

5.640.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả VNĐ, phân loại tiền, chia mẻ…

Tốc độ đếm: 1220 tờ tiền/phút

Kích thước: 385 x 335 x 290 mm

Trọng lượng: 7kg

Số lượng