Máy đếm tiền Oudis 3200A

Brand:OUDIS

2.050.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Máy đếm tiền Polymer và Cotton,USD ,Euro.
  • Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
  • Đếm mẻ, ấn định số tờ cần đếm.
  • Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút.
  • 01 màn hình hiển thị số LED (01 màn hình hiển thị số kéo dài).
  • Phạm vi số đếm 0 – 9999 có đồng hồ kéo dài
Số lượng