Máy đếm tiền Silicon MC 2700

Brand:Silicon

2.650.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  •  Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
  • – Có chức năng đếm thông thường và nhận biết tiền nội tệ VNĐ với mắt đọc hồng ngoại “UV”. Đồng thời đếm và nhận biết tiền ngoại tệ bằng mắt đọc từ tính “MG”.
  • – Đếm được USD & EURO ( đếm thông thường ).
  • – Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.
  • – Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại
Số lượng