Máy đếm tiền JingRui JR-5688

Brand:JingRui

5.250.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Tốc độ đếm :1.100 tờ/phút
  • Tính năng : Đếm tiền polymer hiển thị mệnh đang đếm và kiểm tra tiền giả, siêu giả
  • Đếm tiền polymer thông thường
  • Đếm các loại ngoại tệ Hệ thống LED tinh vi, kết hợp với DB & JR khác
  • Đếm & Tự động kiểm tra các loại tiền polymer giả và siêu giả tinh vi nhất (chính xác 100%)
  • Tự động nhận biết mệnh giá và phân loại tiền
  • Tăng thêm 03 mắt siêu hồng ngoại sắc trắng kiểm tra hình chìm và 16 mắt siêu hồng ngoại sắc tím kiểm tra tiền giả, siêu giả.
Số lượng