Máy Đếm Tiền Xiudun 6688

Brand:Xiudun

4.240.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả VNĐ, phân loại tiền, cộng dồn…

Tốc độ đếm: 8 giây / 100 tờ tiền

Kích thước: 490mm x 230mm x220mm

Trọng lượng: 8.8 kg

Số lượng