Máy đếm tiền MANIC B 1618

Brand:Manic

2.600.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Chức năng chia tờ theo ý muốn (PRE)
  • Chức năng cộng dồn (ADD)
  • Chức năng kiểm giả phát sáng (UV) – Tiền giấy
  • Màn hình hiển thị từ 0 – 999
  • Tốc độ máy : 8 Giây/100 Tờ
Số lượng