Máy Đếm Tiền Xiudun 5118

Brand:Xiudun

5.440.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả VNĐ, phân loại tiền,cộng dồn…

Tốc độ đếm: 1220 tờ tiền/phút

Kích thước: 585 x 335 x 290 mm

Trọng lượng: 8.5kg

Số lượng