Máy đếm tiền Silicon MC 7600

Brand:Silicon

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Máy đếm tiền thông minh phát hiện tiền siêu giả Silicon MC-7600

– Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại.

– Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới (nâng cấp được phần mềm khi có phiên bản mới)