Máy đếm tiền Silicon MC-2350BN

Brand:Silicon

2.550.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Phát hiện tiền giả thường ( loại tiền polyme giả có phát sáng ).
  • – Đếm được USD & EURO ( đếm thông thường ).
  • – Kiểm tra và Phát hiện USD & EURO giả (tờ tiền USD, EURO giả không có từ tính)
  • – Hiển thị màn hình LCD ( 2 mặt số ), Có mặt số LED kéo dài.
  • – Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.
  • – Điện nguồn: AC230V(120V) ,50Hz(60Hz).
  • – Đếm tốc độ: ≥ 1000tờ/phút.
Số lượng