Tem từ dây Foxcom T4

7.500(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Sử dụng bảo vệ chai rượu và một số đồ dùng khác
Kích thước: Ø52mm
Màu: đen
Tần số hoạt động: 8.2MHz
Khoảng cách tối ưu 1.10m-2.2m

Số lượng