Tem từ cứng HT-0001

1.150(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Hình dạng: hình chữ nhật kèm đinh ghim
Màu sắc: Đen
Tác dụng: gắn vào quần áo chống trộm cắp mang ra khỏi cửa hàng.
Kích thước: 48 x 42 mm
Tần số từ: 8.2MHz

Số lượng