Máy Đếm Tiền Xiudun 668E

Brand:Xiudun

4.440.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả VNĐ, phân loại tiền, Cộng Dồn…

Tốc độ đếm: 8 giây / 100 tờ tiền

Kích thước: 560 x 320 x 255 mm

Trọng lượng: 7kg

Số lượng