Cổng từ an ninh Foxcom EAS6012S2HR- Mainboard mới

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khoảng cách tối ưu:

– Tem mềm: 2 x 0.75 m.

– Tem cứng thường: 2 x 0.95m

– Tem cứng to: 2 x 1.10m