CỔNG TỪ AN NINH FOXCOM EAS5104S2

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khoảng cách tối ưu:
Tem mềm: Từ 80cm đến 100cm
Tem cứng thường: 80cm đến 140cm
Tem cứng to: 80cm đến 160cm