Cổng từ an ninh Foxcom EAS-HP7012 -Mainboard mới

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Chất liệu hợp kim nhôm
Khoảng cách tối ưu:
Tem mềm: 1.4-1.6m.
– Tem cứng thường: 1.7-1.8m
– Tem cứng to: 2.1-2.2m
Kích thước: 1600x500x140