TEM TỪ DÂY FOXCOM T6

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Có thể tái sử dụng nhiều lần.

– Thiết kế chắc chắn, dây kim loại bọc nhựa, có thể tái sử dụng nhiều lần.

– Kích thước: 160mm x Ø52mm.