Máy Đếm Tiền Xiudun 4688 New

Brand:Xiudun

5.440.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả VNĐ, phân loại tiền, cộng dồn…

Tốc độ đếm: 8 giây / 100 tờ tiền

Kích thước: 490 x 230 x 220 mm

Trọng lượng: 8.8 kg

Số lượng