Máy Đếm Tiền Xinda BC 35

Brand:Xinda

6.940.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm giả, phân loại tiền, Đếm tiền VNĐ, Ngoại tệ, vé số … , cộng dồn

Tốc độ đếm: 8 giây/100 tờ

Kích thước: 50cm x R 24cm x C 20cm

Trọng lượng: 8.3kg

Số lượng