Máy Đếm Tiền Xinda BC 31 New – Phát hiện tiền siêu giả

Brand:Xinda

4.740.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kiểm Giả , Đếm tiền VNĐ, Ngoại tệ, vé số … cộng dồn.

Tốc độ đếm: 8giây/100 tờ tiền

Kích thước: 560 x 320 x 255 mm

Trọng lượng: 7kg

Số lượng