Máy đếm tiền OUDIS 9900A

Brand:OUDIS

5.350.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Đếm nhận biết mệnh giá, nhận biết tiền khác mệnh giá
  • Đếm phát hiện tiền giả , siêu giả polymer chính xác 100%
  • Đếm Chia mẻ (chia tờ) ấn định số tờ
  • Đếm cộng tổng tiền có kiểm giả : ( Total )
  • Chức năng đếm ngoại tệ, đếm tiền coton
Số lượng