Kích thước giấy decal in nhãn barcode mã vạch 38×38

Brand:Chico

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Chiều rộng38mm
  • Chiều cao38mm
  • Keo dínhdài hạn