Đầu đọc thẻ từ ST-400 (vip card, member card)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)