Giấy decal in tem mã vạch 76×152 dạng cuộn

Brand:Chico

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Lõi: 3inch

– Một hàng: 1 tem

– Bo góc

– Mỗi hàng cách nhau bởi đường răng cưa và khoảng trắng: 3mm

– Mỗi biên cách nhau bởi khoảng trắng: 2mm