Bộ khử tem từ mềm Foxcom HK-03

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Tính năng của HK-03
Khử tem từ mềm nhanh, hiệu quả cao. Thiết kế gọn, dễ sử dụng, vận hành.
Bộ khử tem từ mềm Foxcom HK-03