Bộ gỡ tem từ cứng DT04

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Kích thước: 82 x 75 mm
Lực hút: 12000GS
Trọng lượng: 850g