Thiết bị Kỹ thuật số Motorola MC75A Premium 3,5G

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Đáp ứng và vượt các thông số kỹ thuật MIL-STD và IEC hiện hành về rơi, đổ, kỹ thuật gắn. Tối đa hóa tính di động, mang lại hiệu suất như máy tính để bàn với mức điện năng sử dụng tối thiểu.