Ruy băng mực cho máy U220D,B,A (đen)

Brand:Epson

50.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Bảo vệ và kéo dài tuổi thọ máy in

Tăng năng suất kinh doanh do giảm thời gian hư hại đến mức thấp nhất

Bảo đảm sự an tâm trong quá trình sử dụng

Số lượng