Máy quét mã vạch 2D Honeywell 7980G

Brand:Honeywell

0(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

✓ Công nghệ quét: Hình ảnh
✓ Giải mã chuẩn: 1D, tùy chọn: 2D
✓ Hiệu suất giải mã Code 39: 5mil
✓ Hiệu suất giải mã PDF417: 6.7mil

Số lượng