Máy quét mã vạch 2D Honeywell 1470GHD ( có chân đế)

Brand:Honeywell

2.070.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Model HONEYWELL VOYAGER 1470G

Công nghệ đọc mã vạch: Area Image

Độ giải mã: (1040 x 720 pixel array)

Motion Tolerance: 70 cm/s (27.6 in/s)for 13 mil UPC at optimal focus

Số lượng