Máy quét Fujitsu iX1500 (PA03770-B001)

Brand:Fujitsu

15.350.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Máy quét 2 mặt nạp tài liệu tự động (ADF).

– Kích thước tối đa: A4.

– Độ dày tài liệu: Giấy mỏng từ 0.06 mm tới thẻ cứng dập nổi dày 1.24 mm.

– Tốc độ Scan: 30ppm/60ipm.

– Chất lượng quét màu: 300dpi.

Số lượng