Máy POS bán hàng cảm ứng PARTNER TECH G4-J3455

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Module hiển thị khách hàng (2 x 20 VFD)

– Màn hình thứ 2 (CD-70, PM-116 hoặc PM-15BZ)

– Đầu đọc thẻ thông minh 3-track MSR, RFID cảm biến đọc vân tay, I-Button / khóa Dallas / cổng LPT Addimat / Audio