Đầu đọc thẻ từ MSR ZEBEX ZM800

Brand:Antech

1.500.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

  • Âm thanh báo rõ ràng, đèn chỉ dẫn 3 màu sắc nét
  • Cổng giao tiếp: USB HID (mặc định); KeyboardRS-232 (options)
  • Tốc độ quét: 76-153mm/giây, quét từ cả 2 đầu (hai hướng)
  • Rãnh thông tin: 3 (có khả năng đọc tới ba rãnh thông tin)
Số lượng