Máy kiểm kho Q6H (1D)

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

– Đọc mã vạch 1D, ánh sáng đỏ, màn hình 2.4″
– Kiểm kê đếm hàng tồn kho bằng quét mã vạch hàng, tự động đếm số lượng hoặc nhập trực tiếp
– Hỗ trợ cài đặt kiểm nhiều kho
/TXT