Máy kiểm kho di động Honeywell Thor VM2

Brand:Honeywell

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Honeywell – 802.11a/b/g/n / Ext WLAN Antenna kết nối / 4GB Flash / WES 2009 / Mỹ – Cụ thể tạo ra nhằm ứng phó với thách thức duy nhất của chuỗi cung cấp ứng dụng. – Lý tưởng thích hợp cho kho, cảng và các quá trình tự động hóa sân, Thor VM2 giới thiệu một lựa chọn yếu tố hình thức cấp bổ sung linh hoạt hơn mà được nhấn mạnh bởi nó 9,7 \\\\\\\”? XGA màn hình, phím đa chức năng lập trình, và WLAN và kết nối WWAN. – Có sẵn với cả hai Microsoft Windows CE 6.0 và Windows Embedded Standard hệ điều hành năm 2009 và tương thích với nhiều ngành công nghiệp tiêu chuẩn thi đua thiết bị đầu cuối và các ứng dụng trình duyệt web bao gồm phổ biến Honeywell, Thor VM2 được xây dựng cho đơn giản và dễ dàng phát triển ứng dụng và tích hợp hệ thống