Máy hủy giấy AURORA AS600SB

Brand:AURORA

767.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

• Chế độ cắt: Strip-cut – cắt thành dải 30 dải/tờ

• Kích thước vụn giấy cắt: 6.5 x 297 mm

• Bề rộng khe nạp giấy: 220 mm

• Số tờ tối đa: 6 tờ/lần

Cho phép đặt hàng trước

Số lượng