Máy đọc mã vạch Android Zebra PS20

Brand:Zebra

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy thoải mái với PS20 vì họ đã biết cách sử dụng thiết bị Android, hầu như loại bỏ các đường cong chấp nhận. Và bạn có thể cung cấp các ứng dụng tương tác trực quan mà ngày nay khách hàng mong đợi.