Máy đọc mã vạch Android Zebra MC2200

Brand:Zebra

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Máy đọc mã vạch kiểm kho MC2200 có thể đọc được mã vạch 1D và 2D phục vụ cho các hoạt động bán hàng và quản lý kho hàng hóa.