MÁY CHIẾU PANASONIC PT-TW351R

Brand:Panasonic

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN/MONITOR OUT, VIDEO IN, AUDIO 1 IN, AUDIO 2 IN, AUDIO OUT, LAN, SERIAL IN, USB A&B (memory / Wireless Module ET-WML100) & display), Mini USB