Máy chấm công Zkteco MB360

Brand:ZKTECO

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Công suất khuôn mặt 1.500

Dung lượng vân tay 2.000

Dung lượng thẻ ID 2.000

Ghi công suất 100.000

Trưng bày 2.8-inch TFT Screen