Máy chấm công Vân tay Ronald Jack K60

(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Quản lý: 3000 dấu vân tay

Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

Bộ nhớ: 100.000 bản ghi

Giao tiếp : TCP/IP/ USB

Lấy dữ liệu qua Mạng, Internet, Usb

Màn hình LCD hiển thị tên, ID