Máy chấm công Ronald Jack FA3000 ( khuôn mặt+ thẻ cảm ứng)

3.750.000(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Khả năng quản lý
– 1,000 khuôn mặt
– 1,000 lòng bàn tay
– 1.500 thẻ cảm ứng
– 150.000 sự kiện chấm công
– Tốc độ nhận dạng vân tay <1s
– Tốc độ nhận dạng khuôn mặt <1s – Màn hình cảm ứng 4 inches
– Chấm công. Độ dài mã đăng ký <=9
– Phương thức xác minh bằng khuôn mặt,lòng bàn tay, thẻ cảm ứng
– Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
– Âm thanh hỗ trợ trạng thái xác minh
Số lượng